Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Дар’я Анатоліївна Жукова
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Гонта
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
І. В. Корогод
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК СКЛАДОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Olha Popelo
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Olga Popelo
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ірина Володимирівна Лисенко
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Анна Анатоліївна Романова
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Наталія Степанівна Островська, Олександр Юрійович Швець
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СТАНУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. В. Коновал
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. Л. Пазюк
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Шпомер
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Максим Вікторович Дубина, Артур Віталійович Жаворонок, Петро Вікторович Дубина
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ ЦІН ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИКІВ У ЄВРОПРОСТОРІ Анотація   PDF (English)
Elena Drabikova
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. В. Онищук
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ Анотація   PDF
І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Людмила Борисівна Іванова, Валерія Олександрівна Карасьова, Артем Олександрович Судак
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АУДИТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Барабаш, Юрій Романович Баранюк
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Анотація   PDF
М. О. Никонович, Н. С. Барабаш
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ШАХРАЙСТВА Анотація   PDF
Марина Олексіївна Никонович, Наталія Степанівна Барабаш, Анна Олександрівна Міщенко
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління БІФУРКАЦІЇ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ Анотація   PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління БАЗОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Вікторія Іванівна Кифяк, Оксана Миколаївна Дмитрієва, Катерина Вікторівна Сироїжко
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління БЕЗРОБІТТЯ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Денисюк
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF (English)
Vladyslav Haievskyi
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління БРЕНДИНГ ЯК КОМПОНЕНТА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Михайло Васильович Газуда
 
51 - 75 з 533 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>