Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF (English)
Svіtlana Povna
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Коломієць
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Я. В. Жарій
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ Анотація   PDF (English)
Natalia Hruschynska, Yuriy Prіsyazhnіuk
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ: ВПЛИВ ВИКРИВЛЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ Анотація   PDF
Галина Іванівна Кіндрацька, Софія Ярославівна Гордієнко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Пліско, Олена Ігорівна Волот
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олена Ігорівна Волот, Олена Юріївна Акименко
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація
Марина Петрівна Штупун
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Марина Петрівна Штупун
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
П. І. Мельник
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
М. К. Чернявська
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Кальченко, Олена Іванівна Панченко
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Забаштанська
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АГРОКРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Наталія Андріївна Марченко, Катерина Володимирівна Мороз
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АКАДЕМІЧНІ ІНКУБАТОРИ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Лариса Олексіївна Коваленко, Крістіна Юріївна Сиренко
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АКТИВІЗАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Микола Петрович Бутко, Ольга Володимирівна Попело, Альона Дмитрівна Узназова
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЕЗРЕСУРСНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Максим Вікторович Дубина, Аліна Олександрівна Пінчук, Катерина Вячеславівна Нітченко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. Г. Маргасова, М. В. Дубина, М. В. Туник
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ В РОБОТІ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРА ІТ-КОМПАНІЇ Анотація   PDF
Вадим Анатолійович Чижов
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АЛГОРИТМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЙОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Барабаш, Марина Олексіївна Никонович, Анна Олександрівна Міщенко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АЛГОРИТМОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ Анотація   Без заголовку
Л. І. Михайлова, Л. Ф. Соколенко
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕЗИДІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В РАДІ ЄС Анотація   PDF (Polski)
Daniela Palaščáková
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
Ольга Анатоліївна Сич, Ірина Ігорівна Нітман
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОТОЧНИХ ВИТРАТ НА ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВОДИ Анотація   PDF
Олександр Михайлович Колівешко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
В. В. Готра
 
26 - 50 з 533 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>