Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА» Анотація   PDF (English)
М. В. Дубина
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Гонта
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ Анотація   PDF
Г. В. Кравчук, Т. В. Савченко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Христина Ігорівна Штирхун
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Олена Михайлівна Герасименко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління НЕДЕРЕВНА ПРОДУКЦІЯ (НП) ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Василь Богданович Бандерич
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління НЕФОРМАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ, ФУНКЦІЇ Анотація   PDF (English)
Bohdan Hanzha
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління НОВА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ Анотація   PDF (English)
Tatiana Varcholová, Lenka Dubovická
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (English)
Svitlana Shastun
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління ОБЛІК НЕВІДШКОДОВУВАНИХ ВИТРАТ ОРЕНДАРЯ НА ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF (English)
Vasyl Len, Valentyna Glivenko
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛЬ Анотація   PDF
Василь Степанович Лень
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОБҐРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Ю. А. Малахова
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДСТУПУ ВІД СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Тарас Степанович Дорош
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Артур Віталійович Жаворонок
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Ростислав Володимирович Тульчинський
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ОГЛЯД ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В МЕЖАХ СОТ Анотація   PDF
Вікторія Сергіївна Яковченко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ОМНІКАНАЛЬНІ ПРОДАЖІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКОМУ РИТЕЙЛІ Анотація   PDF
Вікторія Вікторівна Лісіца
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ОПЛАТА ПРАЦІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Вікторія Сергіївна Олійник
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Юрій Володимирович Бухун
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. Р. Шевчук, В. Є. Кондратьєва
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВИХ СИСТЕМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТОВИХ РИНКАХ Анотація   PDF
Юрій Олександрович Зайцев
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
В. П. Ільчук, А. В. Базилюк, І. О. Хоменко
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
О. І. Зайцева
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ АУДИТОРОМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Анотація   PDF
Ольга Едуардівна Лубенченко
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Ірина Юріївна Чумакова, Юлія Петрівна Кравченко
 
226 - 250 з 470 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>