Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ Анотація   PDF
Олександр Михайлович Момот
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ НП(С)БОДС 121 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» Анотація   PDF (English)
Tetiana Cherkashyna, Yevhen Slutskyi
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ірина Володимирівна Лисенко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ У ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
Аліна Олександрівна Пінчук, Марина Володимирівна Тунік
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Валерій Петрович Ільчук, Олена Вікторівна Шишкіна
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація   PDF
Іван Олександрович Клопов
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ Анотація   PDF
Михайло Васильович Газуда, Катерина Петрівна Індус
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Анотація   PDF
А. С. Абрамова, Т. М. Савчук, А. В. Жаворонок
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Ж. В. Дерій, В. Г. Маргасова
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Марина Миколаївна Радєва
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МОДЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ (НЕЛІНІЙНОСТІ) СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ Анотація   PDF
Марина Михайлівна Бричко, Ольга Віталіївна Кузьменко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Iванова, Олена Олександрівна Бринь
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ Анотація   PDF
Анна Анатоліївна Романова
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Ірина Іванівн Кичко, Максим Вікторович Ольхович
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Лілія Віталіївна Рожкова
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НАПРЯМИ ДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК Анотація   PDF
Вероніка Юріївна Худолей
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF (English)
Yadviga Zharii, Yuliia Krasnianska
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Гоголь, Катерина Володимирівна Гнедіна
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Васильєва, Олексій Олександрович Захаркін, Людмила Сергіївна Захаркіна
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА СЕКТОРІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Холявко
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР БЮДЖЕТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Жогіна, Максим Миколайович Забаштанський
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ НЕФОРМАЛЬНИХ ЧИННИКІВ Анотація   PDF
Максим Вікторович Дубина
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Василь Романович Голик
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ АПК Анотація   PDF
О. В. Митяй
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ «ФАКТОРИНГ» Анотація   PDF
Олена Вікторівна Шабанова, Олена Миколаївна Парубець
 
226 - 250 з 533 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>