Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ACCOUNTING POLICY AND ITS IMPACT ON THE COST OF FINISHED PRODUCTS Анотація   PDF   PDF (English)
Vasyl Len, Valentyna Glivenko
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління CУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
О. О. Зеленська, С. М. Зеленський, Н. О. Алєшугіна
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ECONOMIC FAILURES IN HEATING SERVICE: CASE OF UKRAINE DURING THE 1991–2015 PERIOD Анотація   PDF (English)
Oleksandr Nykyforovych, Volodymyr Voloshchuk
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION ENTERPRISES BY INCREASING COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY Анотація   PDF   PDF (English)
Valerii Ilchuk, Iryna Sadchykova
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління PEST – АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК АПК РЕГІОНІВ Анотація   PDF
Марта Олексіївна Дергалюк
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Наталія Володимирівна Завгородня
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління «ВІДПЛИВ УМІВ» З УКРАЇНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Полковниченко, Вікторія Олександрівна Курочка
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ Анотація   PDF
М. В. Кравченко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЄВРОПЕЙСЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. А. Замлинський
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Тарасенко
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Анотація   PDF
Олена Василівна Гаращук, Віра Іванівна Куценко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІМПЛІМЕНТАЦІЯ ПОТОКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮБЕЗПЕКОЮПІДПРИЄМСТВ АПВ Анотація   PDF
І. О. Крюкова, Н. В. Лагодієнко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНВЕСТУВАННЯ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ВІД «ХРУЩОВОК» ДО ІННОВАЦІЙНИХ НОВОБУДОВ Анотація   PDF
Володимир Федорович Савченко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНДИКАТОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Т. В. Кожухова
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНДИКАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
А. В. Холодницька
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
Ірина Іванівна Кичко, Марина Анатоліївна Горбаченко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Інна Олександрівна Журба
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
Ірина Іванівна Кичко, Олена Юріївна Горбачова
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ДОМІНУЮЧА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ Анотація   PDF
О. В. Попело
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК Анотація   PDF
Оксана Василівна Митяй
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Володимир Федорович Савченко, Олена Михайлівна Козлянченко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Валерій Петрович Ільчук, Анна Олегівна Деркач, Катерина Анатоліївна Пчельнікова
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Олександр Сергійович Колтунович
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF (English)
Svіtlana Povna
 
1 - 25 з 470 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>