№ 1(13) (2018)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту.  Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Крістіна Павлівна Коваль 007-016
ДОВГОСТРОКОВИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ Й ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ксенія Вікторівна Багмет, Олексій Валентинович Люльов, Ірина Дмитрівна Скляр 017-023

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АПК УКРАЇНИ PDF
Ірина Анатоліївна Косач 024-031
МАЛИЙ БІЗНЕС – ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ PDF
Володимир Федорович Савченко, Михайло Григорович Долгополов 032-039
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Анатолій Іванович Лівінський 040-046
МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ PDF
Анна Анатоліївна Романова 047-054
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ РІДКОГО МОТОРНОГО ПАЛИВА PDF
Віктор Іванович Рудика 055-061
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Тетяна Михайлівна Чечетова-Терашвілі 062-071
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Іван Васильович Ярошенко 072-079
ТРЕНДОВИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ярослав Володимирович Проценко 080-085
МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ КРАЇНИ PDF
Гліб Володимирович Мілютін 086-091
БРЕНДИНГ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА PDF
Вікторія Олександрівна Лаготюк 092-097
АНАЛІЗ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК СКЛАДОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF (English)
Olha Popelo 098-104

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF (English)
Olena Krasnonosovа, Darya Mykhailenko 105-111

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Тетяна Василівна Гарбуз 112-118
РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ГАРАНТУВАННЯ ВИПЛАТ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ СТРАХОВОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ PDF
Максим Вікторович Дубина, Тетяна Володимирівна Савченко 119-130
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Миколаївна Кальченко, Анастасія Віталіївна Лисиця 131-139
МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКСНО-ГАРМОНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Тетяна Олександрівна Шпомер 140-149
ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ PDF (English)
Yuliya Kovalenko, Liudmyla Popovych 150-159
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF (English)
Yadviga Zharii, Yuliia Krasnianska 160-174

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЮРИДИЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ PDF
Ольга Андріївна Сарапіна, Наталія Ярославівна Стефанович 175-179
ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ДІЄВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ PDF
Олена Юріївна Акименко, Марина Борисівна Жолобецька 180-190
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ PDF
Людмила Борисівна Іванова, Валерія Олександрівна Карасьова, Артем Олександрович Судак 191-199
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Василь Романович Голик 200-205
ОБЛІК НЕВІДШКОДОВУВАНИХ ВИТРАТ ОРЕНДАРЯ НА ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF (English)
Vasyl Len, Valentyna Glivenko 206-213