№ 3(11) (2017)

Проблеми і перспективи економіки та управління

Цей випуск журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» присвячено Сівер- ським науковим слуханням «Інформаційна економіка: проблеми становлення та перспективи роз- витку в Україні» (до 100-річчя Національної академії наук України). У номері вміщено статті, які висвітлюють питання щодо теоретичних проблем розвитку національної економіки; галузевих ас- пектів розвитку національного господарства; фінансових ресурсів; обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, ас- пірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олександр Сергійович Колтунович 007-011
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Дмитро Станіславович Пілевич 012-019
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА СЕКТОРІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Іванівна Холявко 020-027
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Андріївна Шпак 028-038
РОЛЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ У ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF (English)
Zhanna Derii 039-045
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ PDF (English)
Alexander Melnikov, Yaroslav Kotliarevskyy, Andrey Shtangret 046-052
ВИБІР ВИДУ КРИВОЇ ЗРОСТАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ PDF (English)
Nadiia Yushchenko 053-060

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СИСТЕМА СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Едуардівна Ковшун 061-068
ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ PDF
Анна Анатоліївна Романова 069-078
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Олег Вікторович Нижник 079-085
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ БАГАТОРІВНЕВОГО ПІДХОДУ PDF
Олександр Євгенійович Никифорович 086-093
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ PDF
Уляна-Юлія Миколаївна Повержук 094-099
СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОСИЛЕННЯ PDF
Volodymyr Savchenko, Mykhailo Dolhopolov 100-108
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСНОВНИХ ТИПІВ ФІНАНСОВОЇ ДОВІРИ У МЕЖАХ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Максим Вікторович Дубина 115-124

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Алла Сергіївна Абрамова 109-114
ТРАНСФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Ядвіга Вікентіївна Жарій, Юлія Валеріївна Краснянська 125-134
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ PDF
Артем Валерійович Тарасенко, Світлана Володимирівна Литвин, Петро Вікторович Дубина 135-144
РОЛЬ ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Валентинівна Ополінська 145-149
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ PDF
Олена Олександрівна Тарасенко 150-157
ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
Артур Віталійович Жаворонок 158-166
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF (English)
Olena Rogova 167-172
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Iryna Sadchykova, Olena Shyshkina 173-184
ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF (English)
Dmytro Konovalenko 185-192

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ «ДЕБЕТ ПЛЮС») PDF
Ольга Андріївна Сарапіна, Тетяна Анатоліївна Пінчук, Анна Вікторівна Петриченко 193-197
КРИТЕРІЇ ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БОРЖНИКА PDF
Людмила Борисівна Іванова 198-205
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ УЧАСНИКІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF PDF (English)
Victor Onishchenko 206-210