№ 2(10) (2017)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвит- ку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону; фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ PDF
Ірина Іванівна Кичко, Олена Юріївна Горбачова 007-014
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Анна Олегівна Деркач, Катерина Анатоліївна Пчельнікова 015-021
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ НЕФОРМАЛЬНИХ ЧИННИКІВ PDF
Максим Вікторович Дубина 022-028
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Тетяна Миколавна Iванова, Альона Олексіївна Болуто 029-033
НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
Сергій Володимирович Гонта 034-041
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Григорович Мельник 042-050
СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ PDF
Микола Миколайович Махненко 051-060
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF (English)
Rostyslava Ilienko, Yuliia Kozynets 061-065
МЕТАІНФОРМАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ПІДТРИМКИ КЛАСИФІКАТОРА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF (English)
Tetіana Lumpova 066-077
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Olena Shyshkina, Iryna Sadchykova 078-087

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

АУДИТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ PDF
Наталія Степанівна Барабаш, Юрій Романович Баранюк 088-099
ОМНІКАНАЛЬНІ ПРОДАЖІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКОМУ РИТЕЙЛІ PDF
Вікторія Вікторівна Лісіца 100-110
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ольга Анатоліївна Сич, Ірина Ігорівна Нітман 111-117
АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Тетяна Олександрівна Шпомер 118-124
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF (English)
Svitlana Shastun 125-132
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ОСЕТРОВОЙ ИКРЫ PDF (English)
Мariia Bondarchuk 133-139

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

НАПРЯМИ ДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК PDF
Вероніка Юріївна Худолей 140-147
PEST – АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК АПК РЕГІОНІВ PDF
Марта Олексіївна Дергалюк 148-152

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ PDF (English)
Anatolii Rybchuk, Vasyl Levkivskiy 153-159
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ БАЗИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF (English)
Yadviha Zhariy, Yuliia Krasnianska 160-170
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF (English)
Serhii Zelenskyi, Dariya Kovinko, Daria Pedorenko 171-176
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF (English)
Svіtlana Povna 177-184