№ 3(7) (2016)

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті,присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту.Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ PDF
Тетяна Василівна Калінеску, Дар’я Олексіївна Ніконова 7-13
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Інна Олександрівна Журба 14-19
СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Миколаївна Задорожна 20-33
МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ PDF
Тетяна Миколаївна Iванова, Олена Олександрівна Бринь 34-39
ЗМІНИ РЕЖИМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС PDF
Григорій Олегович Шамборовський 40-46
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PR У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Олег Миколайович Шевченко 47-55
ОПЛАТА ПРАЦІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Сергіївна Олійник 56-65
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Валерія Олександрівна Сікал, Алла Вячеславівна Холодницька 66-71

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Наталія Володимирівна Завгородня 72-78
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ PDF
Вікторія Вікторівна Лісіца 79-89
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Леонідівна Мохова 90-95
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Анна Анатоліївна Романова 96-102
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ PDF
Анастасія Володимирівна Рачинська 103-109
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ В РОБОТІ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРА ІТ-КОМПАНІЇ PDF
Вадим Анатолійович Чижов 110-116
НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Лілія Віталіївна Рожкова 117-122
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
Олексій Євгенович Зіць 123-134

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Олена Василівна Гаращук, Віра Іванівна Куценко 135-141
ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ PDF
Тетяна Іванівна Зосименко 142-147

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ФІНАНСИ ДЕРЖАВИ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Маргарита Олександрівна Омеляненко 148-157
РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Неля Іванівна Гавриленко, Ірина Володимирівна Садчикова 158-170
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Іванівна Кичко 171-177
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Григорівна Старостенко, Андрій Віталійович Сурженко 178-186
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБІГУ КОНТРОЛІНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина, Марина Володимирівна Тунік 187-196
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ДЕТЕРМІНІСТСЬКІЙ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ PDF
Іван Олексійович Загоруйко, Ігор Павлович Частоколенко 197-204
ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Світлана Вікторівна Повна 205-213
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ PDF
Олександр Олексійович Сидоренко 214-222
ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ «БІЗНЕСУ–МЕНЕДЖМЕНТУ–КУЛЬТУРИ» PDF
Оксана Анатоліївна Руденко 223-229
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Володимирович Бондаренко 230-242

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРЕДИТІВ ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБІВАРТІСТЮ ЗА УМОВ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ КОРИСНОСТІ PDF
Вікторія Самвелівна Амбарчян 243-250
АУДИТОРСЬКЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ШАХРАЙСТВА PDF
Марина Олексіївна Никонович, Наталія Степанівна Барабаш, Анна Олександрівна Міщенко 251-260
ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ГРУПАХ PDF
Вікторія Петрович Онищенко 261-266