№ 2(2) (2015)

Проблеми і перспективи економіки та управління

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ж. В. Дерій, С. А. Скиба 9-17
ОЧІКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
В. М. Левківський, В. В. Єфремов 18-26
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
В. Ф. Савченко 27-37
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАТЕНТИ ТА ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ PDF
В. Б. Струтинський, А. С. Ромашко, О. Я. Юрчишин, К. В. Весельська 38-42
ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНДИКАТОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Кожухова 43-48
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНО- СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
І. А. Косач 49-55

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
О. В. Абакуменко, П. О. Лукяшко, А. В. Роговий, М. М. Забаштанський 56-63
РОЛЬ РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ ВИННОГО БРЕНДА PDF
В. П. Ільчук, В. Л. Пазюк 64-69
ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУЩОДО ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ PDF
І. В. Дітріх, Я. С. Литвин 70-77
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДОСВІДУ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КИТАЮ PDF
В. Є. Єрмаченко 78-90
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ РЕГІОНУ PDF
І. О. Журба 91-100
ЄВРОПЕЙСЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
В. А. Замлинський 101-107
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. П. Кириченко 108-112
ЕКОНОМІЧНА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
А. М. Москаленко 113-117
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. П. Панюк 118-122
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF PDF (Русский)
В. Б. Семенов, А. Л. Бурсала, Л. А. Зозуля, В. А. Леховицер 123-127
ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
А. В. А.В. Холодницька, Л. І. Борисенко 128-134
ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ PDF
В. М. Базилевич 135-139
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
О. В. Ярмоліцька 140-149
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИННИЦТВА PDF
В. С. Садчиков 150-161
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. К. Чернявська 162-168
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д. С. Кулієва 169-173

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
О. В. Попело 174-188
ВПЛИВ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF (Русский)
Е. Р. Гуменная, М. В. Сулым 189-194

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ PDF
І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль 195-203
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮБЕЗПЕКОЮПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Г. В. Кравчук, О. П. Приходько, C. С. Алексєєнко 204-211
ІМПЛІМЕНТАЦІЯ ПОТОКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮБЕЗПЕКОЮПІДПРИЄМСТВ АПВ PDF
І. О. Крюкова, Н. В. Лагодієнко 212-218
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
В. Г. Маргасова, М. В. Дубина, М. В. Туник 219-228
АЛГОРИТМОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ Без заголовку
Л. І. Михайлова, Л. Ф. Соколенко 229-234
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
В. В. Готра 235-243
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Кальченко, Я. С. Андросенко 244-250
ПРОБЛЕМИ, ПИТАННЯ І РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF (Русский)
В. В. Шнайдер 251-258
ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА
О. В. Шнайдер 259-265

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК PDF
В. С. Лень, М. П. Штупун 266-274

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ PDF
М. В. Кравченко 275-279
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF
Л. Д. Оліфіренко, І. В. Давискиба 280-290
ПРИНЦИП ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ОСНОВА КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
А. Ф. Подорван 291-297
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska 298-304