№ 4(20) (2019)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП ГАЛУЗЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА – ЄС PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Тетяна Іванівна Зосименко, Наталія Тимофіївна Шадура-Никипорець 009-018
ХВИЛЬОВА ТЕОРІЯ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Олена Вікторівна Шишкіна 019-036
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Інна Леонідівна Дибач 037-051
НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА» PDF
Олена Сергіївна Жук, Катерина Вячеславівна Нітченко 052-060
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ PDF
Евеліна Вікторівна Камишникова 061-071
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Світлана Вікторівна Повна 072-079
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ PDF
Юлія Петрівна Харченко 080-087
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Алла Вячеславівна Холодницька, Ірина Валентинівна Мозгова 088-094
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Аліна Сергіївна Петровська 095-104
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ РЕЙТИНГІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇН PDF
Катерина Сергіївна Чайка 105-110
ВИХІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Олена Юріївна Акименко 007-014

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Михайлівна Вдовенко, Наталія Миколаївна Коробова 111-118
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Максим Миколайович Забаштанський, Андрій Віталійович Роговий, Світлана Сергіївна Шульга 119-126
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ірина Анатоліївна Косач, Сергій Миколайович Журман 127-136
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
Олена Володимирівна Ніколюк, Леся Яківна Донець, Юлія Сергіївна Левчук 137-146
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Олена Миколаївна Парубець, Дмитро Олександрович Сугоняко 147-156
СИНЕРГЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ОБРАННЯ УКРАЇНОЮ КУРСУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ PDF
Олена Юріївна Акименко 157-169
СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ PDF
Світлана Олексіївна Назарко 170-175
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Світлана Олександрівна Полковниченко, Анастасія Валеріївна Шкулепіна 176-186
НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ» PDF
Тетяна Олександрівна Гакал 187-197
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ТВАРИННИЦТВА В НАПРЯМКУ ВИДІЛЕННЯ КОЗІВНИЦТВА ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЙОГО В АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО PDF
Ірина Олександрівна Марченко 198-203
ВПЛИВ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Олег Ігорович Рассказов 204-218
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ АРХІТЕКТУРИ ГЛОБАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ PDF
Роман Вадимович Сімонов 219-227
НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ PDF
Олександр Вячеславович Зінкевич 228-237
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Денис Олександрович Бобровник 238-245
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГРОМАДЯН: БЕЗПЕКОВИЙ ЗРІЗ PDF
Олена Євгенівна Шандрівська 246-254

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ (ЗА ДАНИМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Наталя Сергіївна Іванова 255-264
ІНДИКАТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Крістіна Павлівна Коваль 265-277
ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Едуардівна Ломоносова 278-288
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ PDF
Галина Миколаївна Самійленко 289-297
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF (English)
Olha Popelo 298-311

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА PDF
Тетяна Анатоліївна Гоголь, Валентин Анатолійович Нехай 312-319
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗГЛЯДУ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЙ «ІННОВАЦІЯ», «ФІНАНСОВА ІННОВАЦІЯ» ТА «КРЕДИТНА ІННОВАЦІЯ» PDF
Максим Вікторович Дубина, Ірина Володимирівна Садчикова, Наталія Миколаївна Чийпеш 320-333
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ PDF
Віктор Миколайович Мельник, Ольга Олексіївна Колесник 334-341
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК PDF
Євгенія Анатоліївна Поліщук, Вікторія Сергіївна Орел 342-352
ВИЗНАЧЕННЯ ЛАТЕНТНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОДАТКОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАНАЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ PDF
Антон Олександрович Бойко, Вікторія Володимирівна Боженко 353-360
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ PDF
Вікторія Юріївна Дудченко 361-368
АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА НОВОСТВОРЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» PDF
Світлана Олександрівна Кушнір, Вікторія Сергіївна Кармазіна 369-379
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Іванівна Мельничук 380-386
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Дмитро Станіславович Пілевич 387-395
ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ FINTECH ІННОВАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Павло Миколайович Рубанов 396-402
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН PDF
Оксана Миколаївна Савастєєва 403-411
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: КРЕДИТНИЙ ТА ДЕПОЗИТНИЙ АКЦЕНТ PDF
Майя Пилипівна Федишин, Артур Віталійович Жаворонок, Алла Сергіївна Абрамова 412-425
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ольга Борисівна Каламан 426-441
НАДАННЯ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МУЗЕЙНІ ПРЕДМЕТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ PDF
Ольга Миколаївна Герасименко 442-450
ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Марина Борисівна Жолобецька 451-460
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Олександр Володимирович Луцкевич 461-468