КЛЮЧОВІ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ ГЕНЕРУВАТИ ГРОШОВІ КОШТИ

Світлана Вікторівна Калабухова, Людмила Вікторівна Чалюк

Анотація


Аргументовано необхідність прагматичної інтерпретації фінансової інформації про рух грошових коштів через розрахунок відносних показників. Визначено, що такий підхід уможливлює зіставлення з інформацією попередніх звітних періодів, аналогічною галузевою інформацією, з показниками інших  підприємств  для прийняття оптимальних  рішень. Узагальнено перелік основних коефіцієнтів, що рекомендуються у фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі для проведення аналізу руху грошових коштів ретроспективно. Надано авторське трактування назви, порядку розрахунку та характеристики ключових відносних показників, що ґрунтуються на принципах управління грошовими потоками: збалансованості, ефективності та ліквідності. Розроблено пропозиції щодо удосконалення процедур динамічного та порівняльного аналізу ключових відносних показників спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти.

Ключові слова


адекватність (достатність) чистого грошового потоку; ефективність грошових потоків; збалансованість (ліквідність) грошових потоків; рентабельність грошових потоків; синхронність грошових потоків

Повний текст:

PDF

Посилання


Багацька К. В. Методичні підходи до аналізу грошових потоків /

К. В. Багацька // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2012. – № 1. – С. 11–14.

Власюк Т. М. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства / Т. М. Власюк, О. М. Волинець, Н. І. Новіцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 3 (77). – C. 36–46.

Калабухова С. В. Стандартизація аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання / С. В. Калабухова, О. Е. Кузьмінська, О. К. Абесінова // Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceeding, May 27, 2016, Kaunas, Lithuania / Aleksandras Stulginskis University. – С. 256–259.

Колодізєв О. М. Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів / О. М. Колодізєв, О. В. Коцюба // ScienceRise. – 2015. – № 3 (3). – С. 56–64.

Крючко Л. С. Створення системи управління грошовими потоками як запорука фінансової стабільності підприємства / Л. С. Крючко // Агросвіт. – 2014. – № 8. – С. 43–45.

Кучер О. В. Система показників, що характеризують рух грошових коштів / О. В. Кучер, А. А. Сахно // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (1). – С. 154–157.

Лебедєва А. М. Особливості аналізу руху грошових потоків підприємства / А. М. Лебедєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, вип. 3. – С. 189–192.

Artto, E. Money Flow Analysis / E.Artto // Journal of Business Finance & Accounting. – 1978. – № 5:1. – Pp. 27–37.

Casey, C.J. Cash Flow – It’s Not The Bottom Line / Casey, C.J. and Bartczak, N.J. // Harvard Business Review. – 1984. – July-August. – Pp. 61–66.

Mills J. R. The Power of Cash Flow Ratios / J. R. Mills, J.H. Yamamura // Journal of Accountancy. – 2000. – Vol. 186. – No. 4. – Pp. 53–61.

Stanko B.B. Cash flow ratios to measure liquidity and performance for transportation manufacturing firms / B.B. Stanko, T.L. Zeller // Journal of Transportation Management. – 1993. – Vol 2. – Pp. 83–103.

Barua S. Traditional Ratios vs. Cash Flow based Ratios: Which One is Better Performance Indicator? / S.Barua, A. Saha // Advances in Economics and Business. – 2015. – No. 3(6). – Pp. 232–251.




Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015