ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Олена Василівна Гаращук, Віра Іванівна Куценко

Анотація


Визначено, що освіта України останнім часом все активніше стає частиною глобалізованої освітньої сфери, а освітній світ – єдиною соціальною системою в результаті посилення відносин взаємозалежності, що охопили практично всі країни. Сучасні підходи до освіти пов'язані з проблемами її глобалізації, розвитком глобальних вищих навчальних закладів, глобальних ринків освітніх послуг. Розкрито зростаючу в цих умовах роль освіти у розвитку економіки, що, у свою чергу, позначається на формуванні ресурсів, необхідних для функціонування освітньої сфери. Відзначено, що в Україні, на жаль, має місце високий рівень розвитку тіньової економіки, що негативно позначається на бюджетному забезпеченні сфери освіти. Тому в роботі значна увага приділена підвищенню освітнього рівня населення – важливого чинника не лише зростання економічних показників, але і подолання тіньової економіки в нашій державі. Особлива увага в дослідженні приділена підвищенню якості та ефективності діяльності освітньої сфери. Цьому має сприяти отримання, оцінювання та поширення необхідної інформації, прозорий розподіл ресурсів між суб’єктами освітнього процесу, активне використання під час навчального процесу інформаційно-комунікаційних технологій, еволюція системи освіти в цілому і вищої зокрема в бік збільшення її внеску у всебічний розвиток держави та світовий прогрес. Звертається увага на те, що на підвищення якості освіти має бути скерована діяльність не лише навчальних закладів, але і бізнесу, громадських організацій. Наведено результати успішної діяльності в освітньої сфери багатьох зарубіжних країн, зокрема Скандинавських країн, Франції, Німеччини, досвід яких варто наслідувати для підвищення інтелектуального потенціалу України, зростання якості підготовки кадрів – головної продуктивної сили економічного ландшафту.

Ключові слова


освітня сфера; імператив; економіка; міжнародне співробітництво; економічний ландшафт; елективне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ермошенко Б. Г. Электив в медицинских вузах / Б. Г. Ермошенко,

В. А. Породенко, Т. Н. Литвинова // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 5. – С. 22–25.

Крупка М. І. Пріоритети зміцнення економічної безпеки в освіті та науковій сфері України / М. І. Крупка, І. О. Ревак // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 55–62.

Модель системы образования в России в перспективе 2020 года: поворот к экономике, основанной на знаниях / Д. Е. Волков,

Я. М. Кузьминов, И. М. Римаренко, Б. Л. Рудник, И. Д. Фрулин,

Л. И. Якобсон // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 5. – С. 4–9.

Мурашов Я. Неучтенные доходы российских домашних хозяйств /

Я. Мурашов, Т. Фатнікова // Вопросы экономики. – 2016. – № 5. – С. 100.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : Райдуга, 2001. – 16 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2015/16 навчального року : статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 171 с.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. /

Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий. 2006. – Т. 2. – 816 с.

Kim T. Transnational academic mobility, knowledge, and identity capital / Terri Kim // Discourse: Studies in the Cultural Politics Education. – 2010. – Vol. 31, № 5. – Р. 591
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015