ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Nataliya Оrlova

Анотація


Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасної практики взаємодії держави і бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку суспільства. Головною метою роботи є розроблення науково-практичних рекомендацій щодо реалізації державних та регіональних механізмів розвитку корпорацій в Україні для забезпечення сталого розвитку країни в умовах глобалізації. Основні результати роботи: визначено особливості та перспективи державної політики щодо впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності (поширення знань та навчання у сфері КСВ, провадження механізму відкритості та прозорості бізнесу, стимулювання практик соціально відповідального інвестування, регіональний розвиток політики сталого розвитку), обґрунтовано пріоритетні напрямками розвитку КСВ в Україні (розвиток інноваційних процесів політики корпорацій, підвищення ефективності корпоративного управління; співпраця з зацікавленими сторонами; розвиток соціальних реформ; збереження і відновлення навколишнього середовища; підготовка фінансової та нефінансової звітності по міжнародним вимогам і стандартам).

Ключові слова


сталий розвиток економіки, державна політика, глобалізація, корпоративна соціальна відповідальність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Frans Paul van der Putten (2005). A Research Agenda for International Corporate Social Responsibility (Working paper no. 05-09). NRG working paper series. Retrieved from http://www.nyenrode.nl/download/NRG/workingpapers/NRG05-09.pdf.

Garriga, E. and Melй, D. (2004). Untangling the Jungle of Corporate Social Responsibility Theories. Journal of Business Ethics, no. 53, pp. 51–71. Retrieved from http://www.iese.edu

Glac, K. (2010). The influence of shareholders on corporate social responsibility (Working Paper no. 2). Center for ethical business cultures: History of corporate responsibility project. Retrieved from http://www.cebcglobal.org/uploaded_files/Glac_paper_on_Social_Investment_FINAL.pdf.

Manescu, C. (2010). Economic implications of corporate social responsibility and responsible investments. University of Gothenburg: Department of economics School of business, economics and law University of Gothenburg. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.185.1306&rep=rep1&type=pdf.

Cheng, B., Ioannou, I. and Serafeim, G. (2011). Corporate Social Responsibility and Access to Finance (Working Paper no. 35 (1)). Strategic Management Journal. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1847085.

Kotler, F., Li, N., Yarynych, S. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva [Corporate Social Responsibility. How to do as much good for your company and society]. Kyiv: Standart (in Ukrainian).

Povazhnyi, O. S. and Orlova, N. S. (2014). Formuvannia korporatyvnoi stratehii na osnovi sotsialnoi vidpovidalnosti [Formation of corporate strategy based on social responsibility]. Menedzher – Manager, no. 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzhm_2014_1_3.pdf (in Ukrainian).

Polyanska, A. (2015). Social responsibility as an enterprise’s development factor. Ekonomicnyi Casopis–XXI – Economic Annals–XXI, no. 3-4(1), pp. 51–54. Retrieved from http://cyberinet03.inettr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf.

Ofitsiinyi sait Svitovyi tsentr danykh z heoinformatyky ta staloho rozvytku [Official site of World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development]. Retrieved from http://wdc.org.ua/uk.

Foreign Policy (2013). Failed States Index. Retrieved from http://foreignpolicy.com/.

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 № 5/2015 [On the strategy of sustainable development “Ukraine - 2020”: Decree of President of Ukraine on January 12, 2015 № 5/2015]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

UNDP in Ukraine (2014). Accelerating progress towards the Millennium Development Goals in Ukraine. Retrieved from http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/ poverty_reduction/project_sample1121111/.

Ukraina v indykatorakh staloho rozvytku [Ukraine in indicators of sustainable development] (2014). World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. Retrieved from http://wdc.org.ua/uk/services/ukraine-sd.

Zhurovskyi, M. Z. (2015). Forsait ekonomiky Ukrainy: serednostrokovyi (2015–2020 roky) i dovhostrokovyi (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Forsyth Ukraine's economy: term (2015-2020 years) and long term (2020-2030 years) time horizon]. Kyiv: NTUU «KPI» (in Ukrainian).

Ukrainska merezha Hlobalnoho vplyvu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii [Ukrainian Network of Global impact of the United Nations] (2015). United Nations in Ukraine. Retrieved from http://www.globalcompact.org.ua/ua.

United Nations Global Compact (2015). Report about Global Corporate Sustainability in 2015. Retrieved from http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf.

Corporate knights capital (2015). Key performance indicators. Retrieved from http://global100.org/key-performance-indicators/.

RobecoSAM AG (2015). Report about Industry group leaders in 2015. Retrieved from http://www.sustainability-indices.com/review/industry-group-leaders-2015.jsp .

Onovlena stratehiia YeS 2011–2014 korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: shvydshe, vyshche, sylnishe [The renewed EU strategy 2011–2014 for Corporate Social responsibility: faster, higher, stronger] (2014). Center “Corporate Social Responsibility”. Retrieved from http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.

Orlova, N. S. and Kharlamova, A. O. (2014). Kontseptualni zasady korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini [Conceptual framework of corporate social responsibility in Ukraine]. Kyiv: Kondor (in Ukrainian).
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015