МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Олександр Михайлович Момот

Анотація


Проаналізовано наукові підходи до теоретико-практичного освоєння дійсності з урахуванням основних загальнонаукових методів, що застосовуються в економічних дослідженнях. Представлено умовну схему ітераційного процесу дослідження складної системи. З’ясовано термінологічний апарат синергетики. Розкрито зміст синергетичного підходу. Представлено в графічному вигляді еволюційний рух дисипативної системи. Охарактеризовано процеси коеволюції елементів відритої системи. Надано характеристику сучасних банківських систем та діяльності транснаціональних банків із позицій синергетично-сітьового підходу. На цій підставі ідентифіковано методологічні домінанти дослідження глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу.

Ключові слова


методологія; методи дослідження; дисипативна система; синергетичний підхід; синергетично-сітьовий підхід; атрактор; біфуркація

Повний текст:

PDF

Посилання


Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Изд-во ЛКИ, 2009. 240 с.

Вахрушев Д. С., Вахрушева Н. А., Терентьев Д. А. Управление устойчивостью экономических систем: методологический синтез синергетики и институциональной теории. Теоретическая экономика. 2017. № 5. С. 9–18.

Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. 2-е изд. Санкт-Петербург: СПбГТУ, 1999. 510 с.

Дрогобыцкая К. С. Новое в методологии системных исследований. Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 8. С. 37–42.

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. Серия «Синергетика: от прошлого к будущему». Изд. 2-е испр. и доп. Москва: Едиториал УРСС, 2005. 409 с.

Пилипенко О. И. Теория шоков в диалектике циклического развития национальной финансовой системы. Вестник экономической интеграции. 2014. № 7. С. 84–92.

Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 264 p.

Эшби У. Р. Введение в кибернетику. Москва: Мир, 1966. 420 с.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015