СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОЛАБОРАЦІЇ БАНКІВ ТА FINTECH

Ірина Іванівна Д’яконова, Люмила Дмитрівна Павленко, Олена Анатоліївна Криклій

Анотація


У статті досліджено тенденції адаптації банків до функціонування в умовах стрімкого розвитку фінансових технологій FinTech. Визначення етапів еволюції FinTech дало змогу визначити основні форми взаємодії нових гравців на ринку з банками, вдосконалення яких створить основу для забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності банків на ринку через впровадження нових форм співпраці. На основі даних EY FinTech Adoption Index проаналізовано ринки провідних країн світу, що є лідерами впровадження FinTech. Визначено поточний та очікуваний рівень використання FinTech відповідно до секторів, що отримали найбільші інвестиційні потоки. За результатами дослідження визначено глобальні тренди фінансового ринку: мобільні платежі, грошові перекази, краудфандинг, блокчейн, криптовалюти та Р2Р кредитування, що мають бути пріоритетними сферами для банків при впровадженні FinTech для набуття конкурентних переваг порівняно з наявними на ринку пропозиціями нетрадиційних фінансових послуг.

Ключові слова


банк; банківська система; банківські послуги; фінансові послуги; FinTech; RegTech; SupTech

Повний текст:

PDF

Посилання


WORLD FINTECH REPORT 2018. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/02/world-fintech-report-wftr-2018.pdf.

Insights from the EY FinTech Adoption Index and EY FinTech Australia Census. URL:

https://actuaries.asn.au/Library/Events/FSF/2018/P2ErikHeller.pdf.

ASEAN FinTech Census 2018. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYasean-fintech-census-2018/$FILE/EY-asean-fintech-census-2018.pdf.

Поченчук Г. М. FinТech в структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49–55.

Мазаракі А., Волосович С. Fintech у системі суспільних трансформацій. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 2. С. 5–18.

Морозко Н. И., Диденко В. Ю. Основные тренды развития индустрии финансовых технологий: монография. Москва: РУСАЙНС, 2017. 176 с.

Тарасюк М. В., Кощєєв О. О. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. № 131. С. 94–110.

Anderson H. How Artificial Intelligence And Machine Learning Impact The Insurance Industry. URL: http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2017/06/14/artificialintelligencemachine-learning-impact-insurance-industry-05143397.

Browne R. Everything you’ve always wanted to know about fintech. URL: https://www.cnbc.com/2017/10/02/fintech-everything-youve-always-wanted-to-knowabout-financial-technology.html.

Omarini А. Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Apporoach for Bak’s Future . URL: https://ideas.repec.org/a/ibn/ibrjnl/v11y2018i9p23-36.html.

Arner W. FinTech: Evolution and Regulation Professor Douglas W. Arner Asian Institute of International Financial Law University of Hong Kong. URL: https://law.unimelb.edu.au/__data/

assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf.

Douglas W. FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox URL:

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/rf-brief/rfbr-v3-n4-1.ashx.

.Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року: затверджена Постановою Правління НБУ від 18 травня 2015 р. № 391. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15.

Christensen С., M. Raynor, McDonald. What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review. 2015. № 12 (December). Р. 44–53. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50233.

Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог / проект USAID «Трансформація фінансового сектору». URL: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.

Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services / Global FinTech Report 2017. PWC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-globalfintech-report-2017.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015