СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПИВНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Валерія Олександрівна Білінчук, Олена Анатоліївна Соболєва-Терещенко

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасного стану пивного ринку в Україні. У роботі представлено статистичні та аналітичні дані відносно стану ринку пива України, а також Литви, Норвегії, Словаччини та Хорватії за останні десять років. На основі проведеного дослідження виділено системні проблеми, які негативно впливають на ефективність роботи виробництва пивних напоїв. Досліджено основних лідерів ринку та тенденції в галузі пива. З’ясовано причини нестабільної ситуації цього ринку. Визначено основні напрями розвитку в умовах економічної кризи. Обґрунтовано необхідність залучення міжнародних інвестицій, що допоможе підвищити обсяги пивного виробництва, сприятиме розвитку галузі українських слабоалкогольних напоїв та економіки України загалом.

Ключові слова


балансові показники; імпорт; експорт; структура ринку; виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Виробництво пива в Україні залишиться на рівні минулого року – прогноз асоціації.

URL: https://agroinsider.com.ua/2018/06/14/virobnictvo-piva-v-ukra%D1%97ni-zalishitsya-na-rivniminulogo-roku-prognoz-asociaci%D1%97.

АСМ: український ринок пива в першій половині 2016. URL: http://mresearcher.com/2016/08/acm-ukrainskij-rynok-piva-v-pervoj-polovine-2016.html.

Sobolieva-Tereshchenko O. The Bank Card Market: a Comparative Analysis of Ukraine and its Neighboring Countries. Comparative Economic Research. 2018. Vol. 21 (4). Р. 25–44. URL:

https://doi.org/10.2478/cer-2018-0025.

Вісник корпорації «Оболонь» / за ред. А. Церковної ; вид-во: Студія корпоративних комунікацій. 2015. № 30 (жовтень-грудень). 47 c.

Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва та обігу пива. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55807.

Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод “УКРПИВО”». URL:

http://www.ukrpivo.com.

Офіційний сайт компанії САН ІнБев Україна. URL: http://www.suninbev.com.ua.

Офіційний сайт компанії ПрАТ «Оболонь». URL: http://obolon.ua.

Офіційний сайт компанії Карлсберг Україна. URL: http://carlsbergukraine.com.

Sold production, exports and imports by PRODCOM list (NACE Rev. 2) - annual data. URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015