КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Максим Анатолійович Чут

Анотація


У статті розглянуто основні підходи та передумови до формування стратегії вартісно-орієнтованого управління, які згруповано у формі відповідної концепції. Для виокремлення ефективних інструментів вартісно-орієнтованого управління детально проаналізовано його інформаційні джерела, що носять специфічний характер та формуються відповідно до запиту керівництва. Автором виокремлено роль управлінського обліку в процесі вартісно-орієнтованого управління, що дозволило сформулювати нові елементи відповідної концепції. У результаті автором запропоновано власне бачення концепції стратегії вартісно-орієнтованого управління підприємством, що ґрунтується на виявлених особливостях та проведених узагальненнях теоретичних основ та прикладних аспектів формування і використання облікової інформації.

Ключові слова


вартість; капіталізація; менеджмент; підприємство; управління; управлінський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Москва: Олимп-Бизнес. 1997. 768 c.

Глотова Д. Концептуальні засади вартісно-орієнтованого управління підприємством. кономічний аналіз. 2013. № 12. ч. 3. С. 76–79.

Дипиаза С., Экклз Р. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 487 с.

Ивашковская И. В. Управление стоимостью компании как инновация. Корпоративные финансы: перспективы и реальность: сборник статей участников Третьей международной

конференции молодых ученых / под науч. ред. Т. В. Тепловой. Москва, 2006. 256 с.

Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. Москва: Олимп Бизнес, 1999. 575 с.

Скотт М. Факторы стоимости: пер. с англ. Москва: Олимп-Бизнес, 2000. 432 с.

Сотніков А. В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління. URL:

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13290/1/041_Evoljuc%D1%96ja%20koncepc%D1%96%20v_252_257_714.pdf.

Сохацька О. М., Островська Г. Й. Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації. Науково-технічний збірник. 2008. № 85. С. 120–131.

Фаізова С. О. Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 1(49). С. 133–138.

Цой Р. А. Анализ влияния качества корпоративного управления на стоимость российских компаний. Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. 2005.

Вып. 9. С. 192.

Arnold G., Davies M. Value-Based Management: Context and Application. John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2000.

Black A., Wright P., Bachman J., Davis J. In Search of Shareholder Value: Managing the Drivers of Performance. Financial Times: London, 1998.

Boulos F., Haspeslagh P. and Noda T. Getting the value out of value-based management, INSEAD survey, 2001.

Ehrbar A. EVA: The Real Key to Creating Wealth. John Wiley & Sons: N. Y., 1998.

Martin J. D. and Petty J. W., Value Based Management – The corporate response to the shareholder revolution, Harvard Business School Press, 2000. Р. 249.

McTaggart J., Kontes P., Mankins M. The Value Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns. NY.: The Free Press, 1994.

Rappaport A. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New York: Free Press, 2000.

Savarese, C. Economic Value Added: The practitioner's guide to a measurement and management framework. Warriewood, Australia: Business and Professional Publishing Pty Ltd., 2000.

Stewart B. The Quest for Value: AGuide for Senior Managers. Harper Business: N. Y., 1991.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015