РЕНОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ

Віктор Анатолійович Замлинський

Анотація


Досліджено сучасний стан функціонування підприємств агропродовольчого сектору в Україні та запропоновано комплекс реноваційних механізмів, які забезпечать підприємствам інтенсивний напрям розвитку. Запропоновані заходи будуть сприяти залученню інвестицій міжнародних фінансових установ в агропромисловий комплекс, дозволять реалізувати масштабні проекти згідно із сучасними вимогами до ресурсозбереження, інноваційності та екологічності з дотриманням принципів прозорості, ефективності та можливості використання інституту державно-приватного партнерства, впровадження енергоощадних технологій, комплексної автоматизації виробничих процесів.

Ключові слова


реновація; модернізація; аграрний сектор; продовольство; інтенсифікація; тваринництво; державна підтримка розвитку сільського господарства; нетрадиційні галузі тваринництва; сільськогосподарський світогляд; попит на продукти харчування; зростання виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Гришова І. Ю., Митяй О. В. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення онкурентоспроможності аграрних підприємств. Економічний простір. 2015. № 100. С. 125–135.

Замлинська О. В., Замлинський В. А. Розвиток суб’єктів аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 4 (68). С. 71–76.

Замлинський В. А. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Бізнес-навігатор. 2013. № 2 (31). С. 12–16. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/jour.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. URL: http://minagro.gov.ua/node/16822.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 884. URL: https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-zatverdzhennya-Poryadku-vikoristannya-koshtivperedbachenix-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-pidtrimki-galuzi-tvarinnictva-ta-viznannya-takimishho-vtratili-chinnist-deyakix-postanov-Kabinetu-Ministriv-Ukraini.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971.

Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

Dobrianskа N. A., Popovich О. М. Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases. Економіка: реалії часу. 2017. № 4 (32). С. 37–43. URL:

https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/37.pdf.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015