ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Валерій Петрович Ільчук, Анна Олегівна Деркач, Катерина Анатоліївна Пчельнікова

Анотація


Розкрито роль інвестицій та інновацій у відтворенні підприємств, а також їхню економічну суть, зміст і взаємозв’язок. Проведено аналіз інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств України за 2005–2015 роки. Розглянуто структуру загального обсягу витрат промисловими підприємствами на інноваційну діяльність. Проаналізовано становище інноваційної діяльності за видами економічної діяльності в Україні. Запропоновано заходи щодо створення належних прогнозованих, прозорих умов для інвестиційної діяльності промислових підприємств. Виконано порівняльний аналіз статистичних даних промислових підприємств, що розробляли та впроваджували інновації. Досліджено основні проблеми активізації повноцінного розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств і визначено шляхи їх вирішення.

Ключові слова


інноваційно-інвестиційна діяльність; промисловість інноваційно-інвестиційна активність; впровадження інновацій; інноваційно-інвестиційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/34837.html.

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ekonomikam.com/ecfin-1760.html.

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/ kp_ed_u_2015.htm.

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u/ orp1215_u.htm.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2015 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/ uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm.

Особливості інноваційно-інвестиційної політики в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Lobas.pdf.

Оцінка інноваційного розвитку в промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/9_87231.doc.htm.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015