ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Ірина Іванівна Кичко, Олена Юріївна Горбачова

Анотація


У статті узагальнено сутність поняття «інтерв’ю». Виявлено сучасні особливості інтерв’ю як інноваційного методу підбору та оцінки персоналу. Проаналізовано особливості використання інтерв’ю як у зарубіжному, так і вітчизняному досвіді. Проведено компаративний аналіз визначення поняття інтерв’ю та надано приклад його класифікації. Визначено та обґрунтовано ефективність використання інтерв’ю як методу підбор та оцінювання персоналу.

Ключові слова


інтерв’ю; співбесіда; метод підбору персоналу; оцінка персоналу; персонал

Повний текст:

PDF

Посилання


Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С. Иванова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 160 с.

Баскина Т. Техники успешного рекрутмента / Т. Баскина, П. Суворов. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 280 с.

Гордієнко К. Д. Прийняття на роботу: співбесіда, анкетування : практичний посібник / К. Д. Гордієнко. – Вид. 2-ге, стер. – К. : КНТ, 2008. – 181 c.

Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 293 c.

Головко Л. С. Людський капітал як ресурс економічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. С. Головко. – Режим доступу : http://econforum.duan.edu.ua/images/stories/Files/2014/17.pdf.

Перегудова Т. В. Сутність, види та принципи стрес-інтерв’ю в системі підбору персоналу [Електронний ресурс] / Т. В. Перегудова, В. О. Рубежанська. – Режим доступу :

www.nbuv.gov.ua.

Чорна М. В. Підбір персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / М. В. Чорна. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.

Мостовая И. Изучение личности в процессе собеседования: структурируем интервью и правильно задаем вопросы [Электронный ресурс] / И. Мостовая. – Режим доступу :

http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=727.

Сучасні проблеми підбору персоналу і механізм їх реалізації // Економіка та держава. – 2009. – 5. – С.110–112.

Дронова О. С. Психологічні особливості пошуку та підбору персоналу [Електронний ресурс] / О. С. Дронова. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua.

Словник української мови : у 11 т. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 4. (І-М). – С. 1–840.

Macan Therese (2009). The employment interview: a review of current studies and direction for future research – Human Resources Management Review, 19 (2009), 203–218 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу : http://mavweb.mnsu.edu.

Timothy A. Judge Chad A. Higgins, Daniel M. Cable The employment interview: a review of recent research and recommendations for future research – Human resource Management Review

Vol.4, 2000, 383–406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pdfs.semanticscholar.org.

Michael A. Campion, David K.Palmer, James E. Campion Areview of structure in the selection interview – Personnel Psychology 1997, 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.krannert.purdue.edu/faculty/campionm/Review_Structure_Selection.pdf.

Beatty R. H. Interviewing and Selecting High Performers / R. H. Beatty. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 1994. – 213 p.

Levashina Julia (2014). The structured employment interview: narrative and quantitative review of the research literature – Personnel Psychology 2014, 67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://msu.edu/~morgeson/levashina_hartwell_morgeson_campion_2014.pdf.

Macmillan Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.macmillandictionary.com.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015